Bezpieczeństwo w wodzie i na basenie

Utonięcie jest wiodącą przyczyną zgonu dzieci w wieku 1–4 lat z powodu uszkodzenia ciała wskutek wypadku.
Dzieci w wieku poniżej roku częściej toną w domu, w łazience lub wiadrze.
Bezpieczeństwo w wodzie

 • Zamykaj drzwi do łazienki, aby zadbać o bezpieczeństwo swojego dziecka.
 • Załóż zamek w drzwiach łazienki i zabezpieczenia, których dziecko nie jest w stanie otworzyć – aby
  ograniczyć samodzielny dostęp dziecka do łazienki (na przykład blokada klamki).
 • NIGDY nie zostawiaj małego dziecka samego w wannie, nawet na minutę.
 • Wylewaj płyn z wiader lub innych zbiorników.
 • Zamykaj toalety i/lub stosuj blokady na toaletę.

Rekomendowane rozwiązanie: Obniż temperaturę w podgrzewaczu wody do 50°C (120°F) lub niżej, aby
zapobiegać oparzeniom.
Bezpieczeństwo w basenie

 • Dzieci w wieku 1–4 lat najczęściej topią się w basenach. Często ma to miejsce, gdy przedszkolak oddali się
  od domu i zawędruje do basenu, podczas gdy rodzice nie mają pojęcia, że dziecko zniknęło im z oczu.
  Dziecko może ześlizgnąć się do basenu bez dźwięku lub plusku. Zawsze uważnie obserwuj dziecko w
  basenie lub w pobliżu basenu bądź innych zbiorników z wodą. Jeżeli masz basen przy domu, zalecane jest
  zamontowanie wokół niego ogrodzenia z 4 stron.
 • Ogrodzenie powinno być wyposażone w automatyczne zamykanie i furtkę z automatyczną zapadką.
  Zapadki powinny znajdować się poza zasięgiem dziecka. Furtka powinna otwierać się od basenu. Dzięki
  temu, jeżeli maluch oprze się o niedomkniętą furtkę, nastąpi jej zamknięcie.
 • Zabierz wszystkie zabawki z okolic basenu, aby dziecko nie próbowało po nie sięgnąć.
 • Zawsze opróżniaj nadmuchiwane baseny po każdym użyciu i odkładaj na miejsce.
 • Zapisz dziecko na naukę pływania.
 • Zachowuj czujność na basenach publicznych. Nie zakładaj, że ktoś inny obserwuje twoje dziecko.
  Bezpieczeństwo w wodzie i basenie
 • Nie pozwól dzieciom korzystać z nadmuchiwanych „urządzeń pływających”. Nie jest to zatwierdzona
  kamizelka ratunkowa. Dają fałszywe poczucie bezpieczeństwa zarówno dziecku, jak i rodzicowi.

Nadzór ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypadkom w wodzie lub w jej pobliżu.