Kim jesteśmy

Buckle Up for Life to krajowy program bezpieczeństwa fotelików samochodowych dla rodzin, stworzony przez firmę Toyota oraz szpital Cincinnati Children’s Hospital Medical Center w 2004 r., aby pomóc w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom podróżującym pojazdami. Program współpracuje z czołowymi szpitalami dziecięcymi, organizacjami społecznymi, lokalnymi samorządami, szkołami oraz organizacjami non-profit, aby uczyć rodziców i dzieci o prawidłowym użytkowaniu fotelików samochodowych i pasów bezpieczeństwa oraz zapewniać bezpłatne foteliki samochodowe rodzinom w potrzebie. Program Buckle Up for Life dotarł do ponad 65 tys. osób w całym kraju i został wdrożony w społecznościach na terenie całego kraju oraz co roku obejmuje swoim zakresem nowych partnerów.

Co robimy

Zapewniamy rodzinom edukację w zakresie bezpieczeństwa oraz środków ratujących życie dla dzieci będących pasażerami poprzez partnerstwa z organizacjami na terenie całego kraju.

Wraz z naszymi partnerami pracujemy nad zwiększeniem wykorzystania zabezpieczeń stosowanych w pojazdach silnikowych oraz krzewieniem kultury zdrowia i bezpieczeństwa. Nasze granty finansują partnerstwa w społecznościach narażonych na ryzyko, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności latynoskich i afroamerykańskich.

Jak to robimy

Oferujemy następujące poziomy partnerstwa, każdy z indywidualnymi zasobami i środkami finansowymi:

Partnerstwo: Dar bezpieczeństwa – zapewnia bezpłatne foteliki samochodowe oraz dostęp do zasobów edukacyjnych programu Buckle Up for Life programom bezpieczeństwa pasażerów na terenie Stanów Zjednoczonych. Każda instytucja współpracująca w ramach „Daru bezpieczeństwa” otrzymuje 76 fotelików samochodowych do przekazania lokalnym rodzinom w potrzebie. Oczekuje się, że partnerzy zapewnią rodzinom odpowiednią edukację i pomoc w montażu, a także pakt dotyczący fotelików samochodowych, który zostanie podpisany i zwrócony przez każdą rodzinę – dla podstawowych celów sprawozdawczych. Idealni partnerzy w ramach „Daru bezpieczeństwa” posiadają już wdrożone skuteczne programy bezpieczeństwa dla dzieci podróżujących pojazdami, a dodatkowy dar w postaci bezpłatnych fotelików samochodowych pomaga wypełnić lukę w zasobach, aby lepiej zaspokajać potrzeby ich społeczności w zakresie bezpiecznego podróżowania.

Partnerstwo: Edukacja – oferuje osobom zajmującym się bezpieczeństwem dzieci podróżujących pojazdami darmowy dostęp do wielopokoleniowych zasobów edukacyjnych pod warunkiem podpisania umowy dotyczącej programu i wykorzystania marki oraz obejrzenia filmu powitalnego. Ten poziom partnerstwa jest idealny dla dobrze finansowanych programów zapobiegania urazom, które potrzebują dodatkowych zasobów edukacyjnych dla użytkowników pojazdów silnikowych: zarówno dorosłych, jak i nastolatków oraz dzieci. Zasoby obejmują: prezentację PowerPoint dla dorosłych, prezentację PowerPoint dla nastolatków oraz program
trzech lekcji dla dzieci, jak również użyteczne formularze i ulotki dostępne w wygodnej formie w portalu partnerskim Buckle Up for Life.

Partnerstwo: Innowacja – co roku program Buckle Up for Life oferuje jeden grant innowacyjny w celu zapewnienia finansowania dla instytucji lub osób indywidualnych poszukujących innowacyjnych sposobów zmniejszania ryzyka urazów i zgonów pasażerów pojazdów mechanicznych. Dzięki temu grantowi program Buckle Up for Life ma na celu
przyczynienie się do rozwoju i wdrażania kreatywnych metod, które mogą służyć jako modele najlepszych praktyk zapobiegania urazom.

Partnerstwa międzynarodowe – Buckle Up for Life w aktywny sposób dąży do współpracy z globalnymi organizacjami w celu przyłączenia się do misji Dekady ONZ na Rzecz Bezpieczeństwa, mającej na celu ustabilizowanie oraz zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na całym świecie. Naszym celem w ramach tych partnerstw jest poszerzenie naszej wiedzy specjalistycznej dzięki możliwościom uczenia się, jak również współpraca w celu wymiany sprawdzonej metodologii, skoncentrowanej na ograniczeniu urazów i zgonów pasażerów.

Nasz program

Edukacja – nasze doświadczenie jako krajowego programu bezpieczeństwa dzieci będących pasażerami pozwoliło nam na opracowanie dwujęzycznych, wielopokoleniowych programów nauczania, które są wrażliwe kulturowo i mają na celu edukację rodzin na temat znaczenia bezpieczeństwa pasażerów pojazdów silnikowych. Buckle Up for Life zapewnia wszystkie materiały, w tym rekwizyty, materiały informacyjne i pomoce audiowizualne niezbędne do przeprowadzenia przez specjalistę ds. zapobiegania urazom następujących jednogodzinnych prezentacji:

  • Dla dorosłych – prezentacja ta koncentruje się na dynamice zderzeń, pasach bezpieczeństwa, jeździe w stanie rozproszenia i bezpieczeństwie dzieci.
  • Dla nastolatków – prezentacja ta koncentruje się na dynamice zderzeń, pasach bezpieczeństwa i podejmowaniu rozsądnych decyzji.
  • Dla dzieci – prezentacja ta koncentruje się na trzech głównych tematach: znaczeniu pasów bezpieczeństwa, miejsca zajmowanego w samochodzie oraz odpowiedniego zachowania pasażerów.

Kontrole i dystrybucja fotelików samochodowych

Po każdej prezentacji edukacyjnej certyfikowani technicy bezpieczeństwa dzieci przeprowadzają kontrolę fotelików samochodowych dla uczestników programu. Podczas kontroli rozdają darmowe foteliki samochodowe kwalifikującym się opiekunom.

Wsparcie administracyjne
Buckle Up for Life oferuje szkolenia i bieżące wsparcie administracyjne dla partnerów z każdej inicjatywy przez cały rok grantowy z wykorzystaniem następujących metod komunikacji:

  • szkolenie orientacyjne dla partnera
  • webinary
  • comiesięczne e-newslettery
  • indywidualne rozmowy o stanie realizacji

FOTELIK SAMOCHODOWY BROSZURA BEZPIECZEŃSTWA