Certyfikowany kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym w jego tematykę wchodzi umiejętność prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznawania stanów zagrożenia życia u dzieci i dorosłych, pierwsza pomoc przy urazach, nagłych zachorowaniach, czy defibrylacji.

Tym czym różnie się nasze szkolenia od innych, to przede wszystkim stała współpraca z kadrą medyków ze szpitala w stanach zjednoczonych. Nasz kurs zawiera istotne informacje co do zaopatrywania dzieci po urazach. W trakcie panującej pandemii, tłumaczymy jak udzielać pomocy poszkodowanym podejrzanych o wirusa covid-19. Udzielamy informacji czym jest choroba kawasaki i co robić jeśli ją się podejrzewa.

Cena kursu pierwszej pomocy ( 5 godzin lekcyjnych; 3:45 godziny) – 100 pln 

Przelew proszę dokonać na wskazany numer konta z dopiskiem za jaki kurs została uiszczona opłata.
mBank S.A. BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3802 7953 2209