Oferta szkoleń z MTS Provider

Manchester Triage System (MTS)

Szkolenie MTS prowadzone jest przez certyfikowanych instruktorów – praktyków. Program szkolenia jest zatwierdzony przez Grupę ALSG z siedzibą w Manchester. Uczestnicy szkolenia poprzez szkolenie teoretyczne oraz praktyczne poznają szczegóły związane ze stosowaniem systemu. Jest to kurs bardzo intensywny trwający cały dzień. Uczestnicy w sposób praktyczny uczą się posługiwać skalą bólu (nieodłącznym narzędziem wykorzystywanym w MTS), stosowaniem odpowiednich diagramów oraz dyskryminatorów odpowiadającymi objawom z jakimi pacjent może zgłosić się na Oddział Ratunkowy. Podczas szkolenia wyjaśniane są szczegółowe pojęcia pojawiające się w diagramach i dyskryminatorach co pozwala wdrożyć system do pracy po odbyciu szkolenia. Instruktorzy poprzez doświadczenie kliniczne przedstawiają przypadki zgłoszeń na oddział ratunkowy w odniesieniu do omawianych zagadnień i diagramów. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymuj certyfikaty zatwierdzone przez grupę ALSG – organizację skupiającą wszystkie centra szkoleniowe i instruktorów triage MTS. Dzięki certyfikowanym instruktorom uczestnicy szkolenia zapoznają się z najnowszą wersją triage MTS, co sprawia, iż bezpiecznie mogą posługiwać się systemem dla dobra pacjenta jak i podmiotu w którym prowadzony jest system triage oparty o MTS.

Manchester Triage Systemtrainer Provider course

 • Wprowadzenie w zagadnienia MTS
 • Historia, rozpowszechnienie, cele i metody
 • Podejście całego systemu MTS
 • Triage podejście i spotkanie z pacjentem
 • Jak przeprowadzić skuteczną ocenę triage
 • Wprowadzenie w diagramy triage
 • Pomiar poziomu bólu w triage
 • Poziom bólu w triage – ćwiczenia
 • Pacjenci wysokiego ryzyka
 • Wiedza przez praktykę – ćwiczenia
 • Wypadki masowe, a triage szpitalny
 • MTS Poza ustalaniem priorytetów
 • Audyt – jak przejść z teorii w praktyczne zastosowanie
 • Pytania dotyczące stosowania MTS

Kurs realizowany jest za zgodą konsultanta w dziecinie medycyny ratunkowej dzięki czemu uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne (ratownik medyczny 8 pkt.) Dzięki stałej współpracy z International Reference Group Polska kursanci otrzymują międzynarodowe uprawnienia w zakresie MTS Provider. Opiekunem naukowym kursu jest mgr Krzysztof Flis – Ratownik Medyczny spec. Medycyny Ratunkowej i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor ds. szkoleń, Członek International Referece Group w Polsce.

Koszt kursu 300,00 zł