Opis szkolenia USG

Szkolenie USG w ZRM on-line przeznaczone jest dla pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego, jak również Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, chcących wzbogacić swoje umiejętności o wykorzystanie ultrasonografii w stanach nagłych. Podczas kursu omawiane są podstawy działania i obsługa mobilnych urządzeń USG. Uczestnicy poznają podstawowe protokoły badań ultrasonograficznych wykorzystywane w medycynie ratunkowej, m.in. podczas diagnostyki pacjenta urazowego, czy różnicowania przyczyn ostrej niewydolności oddechowej, w tym wynikającej z infekcji COVID-19. Omawiane są również techniki kaniulacji naczyń obwodowych pod kontrolą USG. Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących lub z niewielkim doświadczeniem w wykonywaniu badań i procedur ultrasonograficznych.

Jestem lekarzem, specjalistą medycyny ratunkowej. Na co dzień pracuję w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Kopernika w Gdańsku, będącym Centrum Urazowym dla dzieci. Moje życie zawodowe związane jest również z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Jestem też asystentem w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Moim głównym zainteresowaniem związanym z medycyną ratunkową jest ultrasonografia w stanach nagłych. Od ponad 10 lat nieustannie szkolę się w tym zakresie. Biorę udział w licznych certyfikowanych kursach, konferencjach i sympozjach. Wykorzystuję protokoły badań ultrasonograficznych podczas pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, jak również Lotniczym Zespole Ratownictwa Medycznego i na pokładzie ambulansu. Od kilku lat prowadzę także wykłady i szkolenia dla lekarzy i ratowników medycznych na temat ultrasonografii. Moim celem jest rozpowszechnienie wykorzystania przedszpitalnej ultrasonografii jako nowej i niezmiernie przydatnej metody diagnostycznej w działaniach Zespołów Ratownictwa Medycznego.