Program szkolenia:


I Część wykładowa
08:30-08:40 – Przywitanie uczestników
08:40-09:00 – Pre-test (w wersji on-line)
09:00-09:20 – Diagnostyka pacjenta urazowego (eFAST) – powtórzenie materiału
09:20-09:40 – Diagnostyka ostrej niewydolności oddechowej (BLUE) – powtórzenie materiału
10:20-10:30 – PRZERWA
09:50-10:20 – Wykorzystanie USG w NZK (FEEL, FEER)
10:20-10:50 – Wykorzystanie USG w diagnostyce wstrząsu (RUSH)
10:50-11:10 – Podstawy wykorzystanie USG w położnictwie – ocena ułożenia i tętna płodu
11:30-11:40 – PRZERWA
11:20-11:30 – Przygotowanie do zajęć praktycznych

II Ćwiczenia praktyczne (w grupach 3-osobowych):

Godziny: Grupa 1+2 Grupa 3+4
11:30-12:30 Scenariusze NZK z USG + IV Ćwiczenia FEEL + RUSH
12:30-13:30 Ćwiczenia eFAST + BLUE Scenariusze NZK z USG + IV
Godziny: Grupa 5+6 Grupa 7+8
11:30-12:30 Scenariusze BLEU, eFAST, RUSH Ćwiczenia eFAST + BLUE
12:30-13:30 Ćwiczenia eFAST + BLUE Scenariusze BLEU, eFAST, RUSH

13:30-14:00 – PRZERWA OBIADOWA
14:00-14:30 – Dyskusja: doświadczenia z dotychczasowego wykorzystania USG w działaniach ZRM

Godziny: Grupa 1+2 Grupa 3+4
14:30-15:30 Scenariusze NZK z USG + IV Ćwiczenia FEEL + RUSH
15:30-16:30 Ćwiczenia eFAST + BLUE Scenariusze NZK z USG + IV
Godziny: Grupa 5+6 Grupa 7+8
14:30-15:30 Scenariusze BLEU, eFAST, RUSH Ćwiczenia eFAST + BLUE
15:30-16:30 Ćwiczenia eFAST + BLUE Scenariusze BLEU, eFAST, RUSH

16:30-17:00 – Zaliczenie teoretyczne w formie testu, ankieta dla uczestników.
17:00-18:00 – Zaliczenie praktyczne (na 4 stanowiskach z aparatami USG).
18:00-18:30 – Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kursu. Zakończenie szkolenia.

Do pobrania:
Program szkolenia USG