Program szkolenia:


I Część wykładowa
09:00-09:10 – Przywitanie uczestników
09:10-09:40 – Możliwości wykorzystania USG w fazie przedszpitalnej
09:40-10:20 – Podstawy fizyczne ultrasonografii i obsługa urządzeń mobilnych
10:20-10:30 – PRZERWA
10:30-11:00 – Diagnostyka ostrej niewydolności oddechowej
11:00-11:30 – Ultrasonografia w czasach pandemii COVID-19:
– wykorzystanie USG a bezpieczeństwo pacjentów i personelu
– ocena obrazu USG pod kątem zmian mogących występować w COVID-19
– korzyści z przedszpitalnej diagnostyki ultrasonograficznej w czasie pandemii
11:30-11:40 – PRZERWA
11:40-12:20 – Diagnostyka pacjenta urazowego
12:20-12:40 – Kaniulacja naczyń obwodowych pod kontrolą USG
12:40-13:00 – Dyskusja:
– doświadczenia z wykorzystania USG w działaniach ZRM i LZRM
– USG w pracy lekarza systemu, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego
13:00-13:30 – PRZERWA

II Ćwiczenia praktyczne (w grupach 3-osobowych):

Godziny: Grupa 1+2 Grupa 3+4
13:30-14:30 Symulator USG Kaniulacja naczyń
14:30-15:30 Diagnostyka duszności Symulator USG
15:30-16:30 Pacjent urazowy Diagnostyka duszności
16:30-17:30 Kaniulacja naczyń Pacjent urazowy
Godziny: Grupa 5+6 Grupa 7+8
13:30-14:30 Pacjent urazowy Diagnostyka duszności
14:30-15:30 Kaniulacja naczyń Pacjent urazowy
15:30-16:30 Symulator USG Kaniulacja naczyń
16:30-17:30 Diagnostyka duszności Symulator USG

17:30-18:00 – Zakończenie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kursu
Do pobrania:
Program szkolenia USG

*Cena szkolenia zawiera podatek 23%