Szkolenie USG w ZRM


Gdańsk, 4-5.03.2022

Program szkolenia:

Dzień I:
09:00-09:15 – Przywitanie uczestników
09:15-09:45 – Pre-test
09:45-10:15 – Możliwości wykorzystania USG w fazie przedszpitalnej
10:15-10:45 – Podstawy fizyczne ultrasonografii i obsługa urządzeń mobilnych
10:45-11:15 – Podstawy obsługi i konserwacji aparatów Philips Lumify i Butterfly iQ+
11:15-11:30 – PRZERWA
11:30-12:15 – Diagnostyka ostrej niewydolności oddechowej
12:15-12:45 – Ultrasonografia w czasach pandemii COVID-19:
– wykorzystanie USG a bezpieczeństwo pacjentów i personelu
– ocena obrazu USG pod kątem zmian mogących występować w COVID-19
– korzyści z przedszpitalnej diagnostyki ultrasonograficznej w czasie pandemii
12:45-13:00 – PRZERWA
13:00-14:30 – Ćwiczenia praktyczne (BLUE – 4 grupy)
14:30-15:15 – PRZERWA OBIADOWA
15:15-16:00 – Diagnostyka pacjenta urazowego
16:00-16:15 – PRZERWA
16:15-17:45 – Ćwiczenia praktyczne (eFAST – 4 grupy)
17:45-18:00 – Zakończenie pierwszego dnia kursu.

Dzień II
09:00-09:30 – Kaniulacja naczyń obwodowych pod kontrolą USG
09:30-11:30 – Ćwiczenia praktyczne (BLUE, eFAST, serce, kaniulacja)
11:30-11:45 – PRZERWA
11:45-12:30 – Wykorzystanie USG w NZK (FEEL, FEER)
12:30-13:15 – Wykorzystanie USG w diagnostyce wstrząsu (RUSH)
13:15-14:00 – PRZERWA OBIADOWA
14:00-16:00 – Ćwiczenia praktyczne (2 grupy – NZK, wstrząs, duszność)
16:00-16:30 – Dyskusja:
– doświadczenia z wykorzystania USG w działaniach ZRM i LZRM
– USG w pracy lekarza systemu, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego
16:30-17:00 – Test końcowy, ankieta dla uczestników.
17:00-17:45 – Zaliczenie praktyczne
17:45-18:00 – Rozdanie certyfikatów. Zakończenie szkolenia.

Pliki do pobrania:
Program szkolenia USG