Dlaczego małe magnesy są aż tak niebezpieczne dla dzieci?

Magnesy są małe, ale szybko mogą stać się dużym problemem. Dziś opowiadamy o niebezpieczeństwie związanym z magnesami o dużej mocy i o tym, co rodzice mogą zrobić, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. W przypadku przypadkowego połknięcia magnesy o dużej mocy (zabawki na biurko, lodówkę). Mogą spowodować poważne obrażenia. Magnesy będą przyciągać się nawzajem przez tkanki, odcinając dopływ krwi i powodując poważne uszkodzenia przewodu pokarmowego. Dzieci, które je połkną, mogą początkowo nie mieć objawów, ale mogą wystąpić bóle brzucha lub wymioty. Jeśli kiedykolwiek podejrzewasz, że Twoje dziecko mogło połknąć magnesy, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Najlepszym sposobem zapobiegania tym urazom jest upewnienie się, że nie ma ich w domu dla małych dzieci i edukowanie starszych dzieci o ryzyku ich połknięcia.

Są to wytyczne opublikowane ostatnio przez “koalicję na rzecz dzieci bez urazów”.. Jest to jeden z najskuteczniejszych programów zapobiegania urazom w stanach zjednoczonych.

Na każdym szkoleniu i spotkaniu wyraźnie zaznaczamy, że pierwsza pomoc jest tak samo istotna jak sam wybór placówki medycznej. W województwie pomorskim jedynym oddziałem, mogącym udzielić pomocy dziecku z śmiertelnie niebezpiecznym ciałem obcym jakim jest magnes to szpital im. Mikołaja Kopernika.

Jeśli chcesz rozszerzyć swoją wiedzę z pierwszej pomocy pamiętaj, że zawsze możesz zapisać się na pełny kurs pierwszej pomocy w naszym centrum szkoleniowym.

REJESTRACJA – Certyfikowany kurs z pierwszej pomocy

Chcemy, abyś nie tylko po tym artykule zwrócił większą uwagę, na całkowitą eliminację magnesów z obszaru dostępnego dla twojego dziecka, ale również wiedział, gdzie znajduje się ten miejsce, które realnie może udzielić pomocy twojemu dziecku.

Dlatego tak istotna jest nasza przeglądarka wyboru pomocy medycznej, dostosowana do danych grup dolegliwości.https://aidratunek.org/poradnik-pacjenta/. Jeśli wpiszesz hasło “gastroenterologia dziecięca, pojawi się tylko jeden adres. Sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, bo jest to jedyny oddział gastrotenterologii dziecięcej w województwie pomorskim. Prostym wnioskiem dla wszystkich musi być więc fakt, że jeśli podejrzenie połknięcia magnesu przez dziecka stało się w mieście Gdańsk, należy bezwzględnie udać się na adres podany powyżej. Jeśli jednak połknięcie tego ciała obcego zdarzyło się poza granicami miasta, należy wezwać pogotowie ratunkowe, dlatego, że czas ma istotne znaczenie w ratowaniu. Przypominamy, że sam akronim RATUNEK, jest nadal wykorzystywany przez zespół rejestracji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Niebezpieczne ciało obce w tym wypadku nadal obejmuje jeden z wielu zagrożeń obejmujących grupę  “N” (niebezpieczna substancja połknięta przez dziecko”. Więcej o tym akronimie możesz przeczytać u nas na stronie internetowej. Jeśli podejrzewasz połknięcie baterii u dziecka, nie stój w kolejce do rejestracji, omiń ją i przekaż problem.

“Otwórz oczy, gdy liczy się czas”…