MTS PROVIDER

Szanowni Państwo,

Zapewne już wiecie, iż pomimo wielu zapewnień ze strony ministerstwa zdrowia odnośnie wprowadzania jednolitego systemu triage dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, którym miał być Manchester Triage System nie zostanie on wprowadzony.

Jako członkowi International Reference Group (IRG) Manchester Triage System (MTS) w Polsce oraz dyrektor ds. szkoleń Fundacji AID Ratunek jest mi bardzo przykro z tego powodu. Przez okres trzech lat jako Grupa IRG pracowaliśmy nad tłumaczeniami najnowszych aktualizacji systemu, poprawy tłumaczenia podręcznika MTS oraz propagowaniu systemu w Polsce. Dwa lata temu udało nam się nawiązać współpracę z Departamentem Ratownictwa Medycznego i Obronności przy Ministerstwem Zdrowia. Na szeregu spotkań zostały omówione różne scenariusze związane z systemami triage. Wraz z wieloma kierownikami i ordynatoriami oddziałów ratunkowych w obecności Konsultanta Krajowego w dziedzinie ratownictwa medycznego prof. dr hab. Jerzym Ładnym na głosowaniu jawnym ustalono, iż systemem triage w Polsce będzie MTS. Dzięki zaufaniu i protegowaniu systemu MTS przez Ministerstwo Zdrowia udało się wykonać wiele szkoleń i wdrożeń systemu MTS na wielu oddziałach ratunkowych oraz przeszkolono około tysiąca ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy. Dzięki nawiązanej współpracy udało się także wprowadzić w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1213), które miało ujednolicić czas oczekiwania na pomoc medyczną pacjentów przybywających na oddziały ratunkowe. Duża części zawarta we wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia została sformułowana o zasady systemu MTS, a czas oczekiwania na pomoc medyczną dla pacjentów jest odzwierciedlony i zgodny z systemem MTS.

System MTS jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów w Europie, ale i w wielu krajach na świecie. Wykorzystują go między innymi takie kraje jak: Austria, Australia, Azory, Brazylia, Canada, Chile, Czechy, Słowacja, Finlandia, Niemcy, Holandia, Irlandia, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Polska (od 2017 roku pierwsze certyfikowane Centrum Szkoleniowe w Gdańsku).

Zapewnienia jakie otrzymaliśmy jako IRG MTS Polska okazały się jednak bez pokrycia. W wyłonionym przetargu na system TOP SOR ujęto system ESI do tej pory nie wykorzystywany w Polsce w szerokim zakresie. Do 2019 roku system ESI wykorzystywany był tylko w jednym ośrodku na terenie kraju. Do chwili obecnej nie ma oficjalnie wydanego tłumaczenia systemu ESI w Polsce w języku polskim.

System ESI głównie wykorzystywany jest w USA. Nie ma on jednak określonych czasów związanych z nadawanymi priorytetami medycznymi. System ten głównie opiera się na procederach medycznych jakie należy wykonać u pacjenta zgłaszającego się na SOR, a nie na objawach jak to jest w systemie MTS. Ze względu na brak jasnych procedur jakie należy wykonać u pacjentów zgłaszających się na SOR ciężko będzie określić osobie wykonującej triage ile zasobów SOR będzie musiał uzyskać pacjent zgłaszający się z problemem medycznym. Dodatkowo w obawie przez osądzeniem o możliwość popełnienia błędu medycznego lekarze już dzisiaj wykonują wiele procedur medycznych wykorzystując wiele zasobów medycznych co może przekładać się na brak jasnego kryterium przydzielania priorytetów medycznych jako wynik triage.

Niestety jako Grupa IRG MTS w Polsce nie mamy żadnego przełożenia na wynikłą sytuację z systemem TOP SOR. Grupa IRG MTS nie jest częścią departamentu przy Ministerstwie Zdrowia podobnie jak jest to w przypadku Niemiec, czy Portugalii. Do dnia dzisiejszego nie wiemy jakie zdanie ma Konsultant Krajowy w dziecinie ratownictwa medycznego prof. dr hab. Jerzy Ładny, który rekomendował system MTS jako system triage w Polsce.

Jako Grupa IRG MTS w Polsce oraz Fundacja AID Ratunek nadal zapraszamy na szkolenia w zakresie Provider dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy, które odbywają się w centrach szkoleniowych w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu.

Z wyrazami szacunku
mgr Krzysztof Flis
Dyrektor ds. Szkoleń Fundacja AID Ratunek
International Reference Group Manchester Triage System Poland
Ratownik Medyczny
spec. Medycyny Ratunkowej i Zarządzania Kryzysowego
Zdrowie Publiczne