Wezwanie pomocy – lokalizacja

Kiedy dochodzi do wypadku, nagłego zachorowania, czy urazu, kluczowym elementem poza udzielaniem pierwszej pomocy jest kontakt ze służbami ratunkowymi. W trakcie letniego wypoczynku, prawidłowe określenie lokalizacji, w której się doszło …